~VÄGEN TILL DITT BÄSTA JAG~


YINYOGA

Yinyoga är en återhämtande och terapeutisk yogastil som handlar om att ge sig hän och släppa taget för att stilla kropp och sinne. Det är en motvikt till yangbaserade, mer fysiskt krävande yogaformer. Genom att balansera yin, vila, och yang, aktivitet, i livet i stort ökar vårt välbefinnande på alla plan. Vi skapar balans mellan två krafter. Krafterna är varandras motsatser men kan inte existera utan varandra, det vill säga båda är lika viktiga.

I yinyoga hålls positionerna i längre stunder, upp till 5 minuter. Yinyogan kommer åt kroppens fascia och bindväv och går på djupet i kroppen. 

Hur fungerar yinyoga?

Yin-Yogans fyra grundprinciper är att komma in i positionen tills man når sin gräns, att vara stilla, att stanna i positionen under en längre tid och att varsamt komma ur positionen.
Yinyoga kännetecknas av passiva positioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro.

Varje position hålls i minst 3-5 minuter vilket ger oss tid att även lugna sinnet. I yinyogan vill vi komma åt kroppens fascia, bindväv, istället för musklerna. Detta uppnås genom att inte gå så djupt i stretchen och hålla positionen en längre stund. Stort fokus ligger på området runt höfter och ländrygg. Dessa är särskilt rika på bindväv och lagrar enligt yogafilosofin mycket fysiska såväl som emotionella spänningar.

Fördelar med yinyoga:
Stillar kropp och sinne
Kompletterar övrig yogapraktik och träning
Enkelt att utföra, passar alla
Mycket avslappnande
Minskar stress och oro
Bidrar till en större medveten närvaro
Ökar rörligheten i leder
Skapar ett inre lugn
Ökar flödet av energi och livskraft, prana.

"Smärta är ofrånkomligt,
lidande är frivilligt"
-Buddha

I yinyogan utför vi många gånger positioner som kräver vår viljestyrka, vårt tålamod och vår acceptans när det drar och stramar i kroppen, så länge det inte är en smärta av huggande eller skärande karaktär är det bara ett bevis på att kroppen behöver den här positionen, att det vi gör ger resultat. Det kan ändå kännas utmanande, precis som livet för övrigt kan. Med den tillåtelse vi ger kroppen, dels med hjälp av det medvetna andetaget, att stanna i positionen fastän vi impulsivt vill ta oss ur den ger oss en träning vi tar med oss långt utanför yogamattan. 

Har du smärta, stelhet och värk i din kropp är yinyoga det perfekta verktyget, på köpet får du tillfälle att praktisera det medvetna andetaget samt träna på medveten närvaro under hela fem minuter i varje position. Vår bindväv och fascia som med stigande ålder och vid monotont arbete samt stillasittande stelnar och blir som en för liten kostym inuti vår kropp får av yinyoga ökad flexibilitet och elasticitet, en glattare struktur och gör den nedre delen av ryggen mer böjlig.

~Yinyoga - stretchar din kropp och mjukar upp ditt sinne~

 

FJÄRILEN

SFINXEN