~VÄGEN TILL DITT BÄSTA JAG~


ETT GLATT JÄMFOTAHOPP?!

Nej det är inte alltid livet känns som ett glatt jämfotahopp inte, långt ifrån.

Just därför kan man behöva vägledning och coaching för att ta sig från ett oönskat nuläge till ett önskat framtida läge genom olika verktyg och metoder.

Det sägs att Sokrates anlade en coachande stil när han på Atens gator vandrade runt och ställde frågor och utmanade människorna med en önskan om att de skulle komma till verkliga insikter.

Ordet coach beskriver något eller någon som tar människor från där de är till dit de vill komma. Allt ifrån forna tiders vagnar till dagens turistbussar. Det hela handlar om en resa mot ett uppsatt mål eller ett önskat läge.
Idrotten började tidigt med coaching i syfte att förflytta sig från en lägre prestationsnivå till en högre. 
I näringslivet används coaching idag för att uppnå nästa utvecklings- och resultatnivå och i skolan för nå förflyttning till en högre kunskaps- och kompetensnivå. 

VARFÖR COACHING?

Ett sätt att beskriva coaching är att man som coach bistår och underlättar klientens process på väg mot:

*Måluppfyllelse

*Prestationsökning

*Lärande och /eller

*Personlig/yrkesmässig utveckling

 

Coaching ger klienten större medvetenhet kring sina värderingar, egenskaper, tankar, beteende och känslor.

Att bli bättre på att kommunicera, på att lyssna eller ställa frågor.

Att bli tryggare i sig själv, bli medveten om inre negativa tankar.

Bli bättre på att organisera och planera sin egen vardag.

Som diplomerad samtalscoach med inriktning stress arbetar jag med stressförebyggande metoder som mental träning och mindfulness.

 

VILL DU SKAPA ETT LIV I BALANS?

Vi tittar tillsammans över var du befinner dig just nu, och var du vill komma.
Vi kartlägger dina värderingar, starka sidor, beteenden, tankar och känslor.
Vi skriver ett kontrakt där vi båda har ett visst ansvar för din resa mot välmående och jag har såklart tystnadsplikt. 
Mitt sätt att arbeta med dig i samtalet är coaching i kombination med mental träning, mindfulness.

En metod i coachingen som heter GROW kan användas om vi kommer överens om det, där tittar vi på vilka mål du har, hur din nuvarande situation ser ut, definierar alternativa sätt att lösa utmaningen på, i sista steget definieras en tidsram, klargörande av vilka resurser som krävs,  och vi påbörjar sen genomförandet. 

Vi startar med ett inledande gratis introduktionsamtal på 30 minuter. Där kommer vi överens om hur vi ska fortsätta. Du kan boka enskilda cochingsessioner eller lägga upp en längre coachingplan där vi träffas mellan 3-6 månader med till exempel ett samtal på 60 minuter var tredje-var fjärde vecka.

Nyfiken på att veta mer om coaching hos mig och om det kan vara något för dig?
Hör av dig så stämmer vi av.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~