~VÄGEN TILL DITT BÄSTA JAG~


MEDIYOGA

Under våren 2020 går jag en instruktörsutbildning i Mediyoga i Göteborg.

Mediyoga är en terapeutisk yogaform och integrerad i cirka 270 vårdenheter i Sverige.

Historian startade 1997 då Göran Boll grundade IMY – Institutet för Medicinsk Yoga och initierade den första medicinska vetenskapliga studien på yoga i Sverige i Karolinska Institutets regi.

Med utgångspunkt i kundaliniyogan såg Göran en stor potential i att utveckla en unik terapeutisk yogaform för den svenska sjukvården, obunden och fri från kulturella restriktioner anpassad utifrån det moderna samhällets behov.

Benämningen ”Medicinsk Yoga” fungerade väl till en början då Institutet för Medicinsk Yoga var den enda aktören som erbjöd yoga med medicinsk inriktning.

I takt med utveckling och framgång började andra aktörer erbjuda liknande upplägg med benämningen Medicinsk Yoga och behovet att skydda konceptet under ett varumärke blev aktuellt.

Medicinsk Yoga är ett icke reglerat begrepp vilket innebär att det kan innehålla vad som helst och erbjudas av vem som helst, hur som helst utan erfoderlig utbildning. Enligt svensk lag är denna benämning allmängiltig och kan därför inte skyddas och således inte en benämning som kan användas för att definiera innehåll på ett tydligt sätt.

2004 skapades varumärket MediYoga utifrån syfte och mission att verka som en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk sjukvård med forskning och beprövad erfarenhet som utgångspunkt.

Från 1997 har IMY – Institutet för Medicinsk Yoga verkat som ett yogiskt utbildnings-, forsknings- och rehabiliteringsinstitut, det största av sitt slag i Skandinavien. Institutet har arbetat med yogaterapi, föredrag och löpande kursverksamhet och introducerat yoga för tiotusentals anställda på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser och vården.

Under fem år i början av 2000-talet föreläste företrädare för MYI på Karolinska Institutets läkarutbildning. 2015 ändrades namnet till MediYoga Institutet och fr.o.m. 2018 kommer MediYoga Institutet verka som den centrala instansen som ansvarar för utbildningar, kvalitetssäkring, utveckling och forskning.

 

Mediyoga - en body-mind-träning där medveten andning, övningar, rörelser, mantra, kroppslås och meditation ingår - en mycket spännande yogaform som ger utveckling i både kropp och sinne av det större slaget.

MEDIYOGA - ~ETT RECEPT MED HÄLSOFRÄMJANDE INGREDIENSER ~